poniedziałek, 7 lipca 2014

Seafood on a menu

Wiele osób w ciągu wakacji wyjeżdża za granicę do ciepłych krajów i sporo z wyjeżdżających prędzej czy później delektuje się owocami morza. Dzisiaj ułatwienie dla tych, którzy dostaną menu z nazwami potraw owoców morza w języku angielskim. SEAFOOD /ˈsiː.fuːd- owoce morza

1. squid /skwɪd/ - kalmar, kałamarnica
2. abalone /æb.ə.ˈləʊ.ni/ - uchowiec, ucho morskie (gat. ślimaka wodnego)
3. clam  /klæm/ - małż jadalny
4. octopus /ˈɒk.tə.pəs/ - ośmiornica
5. crayfish [BrE] /ˈkreɪ.fɪʃ/ - rak
    crawfish [AmE]
* cancer oznacza raka m.in. w kontekście znaku zodiaku, albo choroby nowotworowej, jednak do określenia skorupiaka używamy tylko słów crayfish/crawfish
6. prawns /prɔːns/ [BrE]- krewetki
    shrimps /ʃrɪmps/ [AmE]
7. oysters /ˈɔɪ.stər/- ostrygi
8. mussel  /ˈmʌs.əl- małż, omułek
9. lobster /ˈlɒb.stər/- homar

Jeszcze trochę dodatkowego słownictwa poza podstawową listą:

      Źródło zdjęć 1,2

scallop  /ˈskɒl.əp/- przegrzebek, małż św. Jakuba, skalopka
periwinkle  /ˈper.ɪˌwɪŋ.kl̩- podbrzeżek, brzegówka
cuttlefish /ˈkʌt.l̩.fɪʃ/ - mątwa
cockle /ˈkɒk.l̩- sercówka jadalna
sea cucumber /siː ˈkjuː.kʌm.bər/ - strzykwa
roe /rəʊ/ - ikra; caviar /ˈkæv.i.ɑːr- kawior

oraz kilka bardziej popularnych ryb:


    Źródło zdjęć 1,2,3

cod /kɒd/ - dorsz
salmon /ˈsæm.ən/- łosoś
tuna /ˈtjuː.nə/- tuńczyk
eel /iːl/- węgorz
herring /ˈher.ɪŋ/ - śledź
sole /səʊl/ - sola
sturgeon /ˈstɜː.dʒən/- jesiotr
trout /traʊt- pstrąg
whiting  /ˈwaɪ.tɪŋ/ - witlinek
catfish /ˈkæt.fɪʃ/- sum
flounder /ˈflaʊn.dər/ - flądra
plaice /pleɪs- płastuga, flądra
haddock  /ˈhæd.ək/- łupacz, plamiak

A Wy, lubicie owoce morza? :)


Źródło zdjęć z pierwszej grafiki 1,2,3,4,5,6,7,8,9


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz