poniedziałek, 28 lipca 2014

Wymowa nazw brytyjskich miast

Dużo osób zapewne zdaje sobie sprawę, że nazwy miast w Wielkiej Brytanii wymawia się inaczej niż są zapisane. W praktyce jednak, dla większości obcokrajowców poprawne wymówienie wielu brytyjskich miejscowości byłoby karkołomne bez wcześniejszego przygotowania, bo  wymowy przynajmniej części tych miast nie dałoby się przewidzieć!Angielska wymowa lubi zaskakiwać, ale pomocne będzie opanowanie kilku zasad dotyczących wymowy brytyjskich miast - już tutaj niespodzianki ;) (co ciekawe te końcówki występujące osobno bądź w innych wyrazach wymawia się inaczej)


Końcówki miast i ich transkrypcja

-b(o)rough i -burgh ->  /-ˌbʌrə/,  /-bərə/ , /-brə/
-bury ->  /-b(ə)ri/
-cester -> / -stə/
-gh -> nie wymawiamy
-ham -> / -əm/
-shire -> /-ʃɪə/, /-ʃə/
-quay ->  /-kiː/  (np. Torquay /tɔːˈki:/)
-wich -> /-ɪdʒ/, /-ɪtʃ/
-wick -> /-ɪk/   (np. Worwick /worɪk/)
-mouth -> /-məθ/


Poniżej lista z ważniejszymi miastami w Wielkiej Brytanii wraz z transkrypcją wymowy BBC English. A tutaj link pomocny dla tych, którzy nie opanowali jeszcze transkrypcji, można odsłuchać każdy dźwięk :)

Aberdeen - /ˌabəˈdiːn/
Birmingham -  /ˈbəːmɪŋəm/
Brighton - /ˈbrʌɪt(ə)n/
Cambridge - /ˈkeɪmbrɪdʒ/
Carlisle - /kɑːˈlʌɪl/
Chichester - /ˈtʃɪtʃɪstə/
Derby  - /ˈdɑːbi/ 
Durham - /ˈdʌrəm/
Edinburgh - /ˈɛdɪnbərə/
Exeter - /ˈɛksɪtə/
Gloucester - /ˈglɒstə/
Hereford  -/ˈhɛrɪfəd/
Kingston upon Hull - /ˌkɪŋstənəpɒnˈhʌl/
Lancaster - /ˈlaŋkastə/
Leicester - /ˈlɛstə/
London - /ˈlʌndən/
Manchester  /ˈmantʃɪstə/
Newcastle - /ˈnjuːkɑːs(ə)l/ 
Norwich - /ˈnɒrɪdʒ/;  /ˈnɒrɪtʃ/)
Nottingham - /ˈnɒtɪŋəm/ 
Oxford - /'ɒksfəd/
Peterborough - /ˈpiːtəˌbərə -ˌbʌrə/ 
Plymouth - /ˈplɪməθ/
Portsmouth - /ˈpɔːtsməθ/
Salisbury - /ˈsɔːlzb(ə)ri/
Stirling - /ˈstəːlɪŋ/
Swansea - /ˈswɒnzi/
Worcester - /ˈwʊstə/
* znacie sos Worcestershire (Worcestershire sauce) ? poprawna wymowa to /ˌwʊs.tə.ʃəˈsɔːs/


Która wymowa miasta zaskoczyła Was najbardziej?Źródło zdjęć 1,2,3

wtorek, 15 lipca 2014

Przebojowe After Ever After

Jon Cozart lepiej znany na youtubie jako Paint ma już ponad 2 miliony subskrybentów, a liczba obserwatorów wzrosła podwójnie po dodaniu przez niego filmiku, który dzisiaj będzie materiałem do czerpania wiedzy J 
Uzdolniony muzycznie Paint (ubiegał się do roli w Glee) wpadł na to, jak potoczyły by się losy bohaterek z filmów Disneya  gdyby  żyły w dzisiejszych czasach  i wyśpiewał (oczywiście do chwytliwych melodii z filmów!) ich przyszłość w kawałku After Ever After.

WAŻNE!!  Zanim załączycie klip upewnijcie się, że napisywyłączone. W ten sposób poćwiczycie umiejętność rozumienia ze słuchu. Optymalne słuchanie bez napisów to 2-3 razy lub więcej.

ARIEL
a mermaid /ˈː.meɪd/- syrena
to go missing – ginąć, ubywać
to end up – kończyć, finalizować
stew  /stjuː/  [BrE]; /stuː/ [AmE] – gulasz
oil spills – wycieki ropy
gills [dʒɪls] – skrzela
*put yourself in sombody else’s gills -> oryginalne wyrażenie to put yourself in sombody else’s shoes czyli postaw się na czyimś miejscu, w czyjejś sytuacji
to feast on – ucztować, zajadać się
flounder’s fins /ˈflaʊn.də/ – płetwy flądry
to drown /draʊn/ – tonąć, topić sięJASMINE
slightly /ˈslaɪt.li/ – trochę
interrogation  /ɪnˈter.ə.ɡeɪt/ – przesłuchanie
take the fall – zostać aresztowanym;  wziąć coś na siebie
put up a fuss  /fʌs/ – narobić hałasu, zamieszania
vouch for us  (that) /vaʊtʃ/ – ręczyć za nas, gwarantować
genie /ˈdʒiː.ni/ – dżin
set free – uwolnićBELLE
go wild – szaleć, wściekać się; ekscytować się
go straight to hell – iść prosto do piekła
lay charges on/against [BrE] = bring charges, wnosić oskarżenie
bestiality /ˌbes.tiˈæl.ə.ti/ – bestialstwo; zoofilia
to throw in a cell – wrzucić do celi więziennej
to overrun /ˌəʊ.vəˈrʌn/ – najeżdżać
burn at the stake – palić na stosie
They legit believe. /ləˈdʒɪt – Oni poważnie wierzą.POCAHONTAS
cultivate the fields – uprawiać pola
greet - witać
germs – zarazki
exile /ˈek.saɪl/ – wygnanie
pillage /ˈpɪl.ɪdʒ / – plądrowanie, grabież
leave sb for dead – zostawić kogoś na pewną śmierć
entrails /ˈen.treɪlz/ - wnętrzności (tylko l.mn.!)
STD (sexually transmitted diseases) – choroby wenerycznePod tym linkiem cały tekst After Ever After (klik):

Żródło zdjęć 1,2,3

poniedziałek, 7 lipca 2014

Seafood on a menu

Wiele osób w ciągu wakacji wyjeżdża za granicę do ciepłych krajów i sporo z wyjeżdżających prędzej czy później delektuje się owocami morza. Dzisiaj ułatwienie dla tych, którzy dostaną menu z nazwami potraw owoców morza w języku angielskim. SEAFOOD /ˈsiː.fuːd- owoce morza

1. squid /skwɪd/ - kalmar, kałamarnica
2. abalone /æb.ə.ˈləʊ.ni/ - uchowiec, ucho morskie (gat. ślimaka wodnego)
3. clam  /klæm/ - małż jadalny
4. octopus /ˈɒk.tə.pəs/ - ośmiornica
5. crayfish [BrE] /ˈkreɪ.fɪʃ/ - rak
    crawfish [AmE]
* cancer oznacza raka m.in. w kontekście znaku zodiaku, albo choroby nowotworowej, jednak do określenia skorupiaka używamy tylko słów crayfish/crawfish
6. prawns /prɔːns/ [BrE]- krewetki
    shrimps /ʃrɪmps/ [AmE]
7. oysters /ˈɔɪ.stər/- ostrygi
8. mussel  /ˈmʌs.əl- małż, omułek
9. lobster /ˈlɒb.stər/- homar

Jeszcze trochę dodatkowego słownictwa poza podstawową listą:

      Źródło zdjęć 1,2

scallop  /ˈskɒl.əp/- przegrzebek, małż św. Jakuba, skalopka
periwinkle  /ˈper.ɪˌwɪŋ.kl̩- podbrzeżek, brzegówka
cuttlefish /ˈkʌt.l̩.fɪʃ/ - mątwa
cockle /ˈkɒk.l̩- sercówka jadalna
sea cucumber /siː ˈkjuː.kʌm.bər/ - strzykwa
roe /rəʊ/ - ikra; caviar /ˈkæv.i.ɑːr- kawior

oraz kilka bardziej popularnych ryb:


    Źródło zdjęć 1,2,3

cod /kɒd/ - dorsz
salmon /ˈsæm.ən/- łosoś
tuna /ˈtjuː.nə/- tuńczyk
eel /iːl/- węgorz
herring /ˈher.ɪŋ/ - śledź
sole /səʊl/ - sola
sturgeon /ˈstɜː.dʒən/- jesiotr
trout /traʊt- pstrąg
whiting  /ˈwaɪ.tɪŋ/ - witlinek
catfish /ˈkæt.fɪʃ/- sum
flounder /ˈflaʊn.dər/ - flądra
plaice /pleɪs- płastuga, flądra
haddock  /ˈhæd.ək/- łupacz, plamiak

A Wy, lubicie owoce morza? :)


Źródło zdjęć z pierwszej grafiki 1,2,3,4,5,6,7,8,9


środa, 2 lipca 2014

Holiday - Part 2

Kontynuujemy cykl wakacyjny, w którym dzisiaj wieś, pobyt nad rzeką i w mieście. O poprzednich wakacyjnych miejscach docelowych czyli morzu, górach i jeziorze można przeczytać w ostatnim poście (klik).


4. go to the countryside - jechać na wieś
    be in the countryside - być na wsi

    Źródło zdjęć 1,2,3,4

What can we do there?

1. hike /haɪk/ - wędrować
2. eat organic food - jeść żywność ekologiczną
3. wind down /waɪnd/ - zrelaksować się, wyluzować
4. ride a horse - jeździć konno
5. complain about the smell of manure  /məˈnjʊər/  - narzekać na zapach gnoju
6. sleep in  hay /heɪ- spać na sianie
7. use a privy  /ˈprɪv.i/ - korzystać z wychodka
8. help around the farm - pomagać na farmie
9. chase chickens /tʃeɪs/- gonić kury
10. milk a cow - doić krowę
11. go cycling - jeździć na rowerze


5. go to the river - jechać nad rzekę
    be at the river - być nad rzeką

    Źródło zdjęć 1,2,3,4

What can we do there?

1. skim stones/pebble /skɪm/ - puszczać kaczki
2. go fishing - łowić ryby
3. go kayaking /ˈkaɪ.æk.ɪŋ/ - płynąć kajakiem
4. go white water rafting - pójść na spływ górski
5. explore riverbanks from a canoe/kayak - eksplorować brzegi rzeki z canoe/kajaku
6. take a river cruise /kruːz/ - płynąć statkiem wycieczkowym po rzece 
7. play frisbee /ˈfrɪz.bi/- rzucać frisbee
8. do 'how long can you hold your breath underwater' contest - urządzić konkurs na to kto najdłużej wstrzyma powietrze pod wodą
9. have a barbecue /ˈbɑː.bɪ.kjuː/ - zrobić grilla
10. feed ducks and swans - karmić kaczki i łabędzie


6. go to the city - jechać do miasta
    be in the city - być w mieście

   Żródło zdjęć 1,2,3,4

What can we do there?

1. go sightseeing  /ˈsaɪtˌsiː.ɪŋ/ - zwiedzać
2. take photos of famous landmarks /ˈlænd.mɑːk/- robić zdjęcia znanym zabytkom
3. queue to get museum tickets  /kjuː/  - stać w kolejce po bilety do muzeum
4. get lost - zgubić się
5. ask locals for directions  /daɪˈrek.ʃən/ - pytać tubylców o drogę
6. feed squirrels in a park /ˈskwɪr.əl/  - karmić wiewórki w parku
7. throw coins into a fountain  /ˈfaʊn.tɪn/- wrzucać monety do fontanny
8. enjoy lively nightlife - korzystać z życia nocnego
9. look for a left-luggage office  /ˌleftˈlʌɡ.ɪdʒˌɒf.ɪs- szukać przechowalni bagażu
10. take a taxi/ bus /tram /the underground - jechać taksówką/ autobusem/ tramwajem/ metrem


Would you add more activities to the lists? Dopisalibyście jeszcze jakieś czynności do list? 
Czy jest jeszcze coś w temacie wakacji, o czym chcielibyście przeczytać na blogu?