środa, 13 sierpnia 2014

Podróżowanie po angielsku

Jak opowiedzieć po angielsku o podróży? Którego użyć czasownika lub rzeczownika? Dzisiaj przyjrzymy się różnicom pomiędzy travel/journey/trip/tour/cruise/excursion/voyage, tym bardziej, że sezon wakacyjny jeszcze się nie skończył :) TRAVEL 
/ˈtrav(ə)l/
                 make a journey, typically over a long distance                           
 • podróżować/podróż 

W praktyce:
John travelled the world with his family. John podróżował po świecie ze swoją rodziną.
You should write a book about your travels. Powinieneś napisać książkę o swoich podróżach.
*rzeczownik travel jest niepoliczalny, np business travel, jednak w liczbie mnogiej (patrz drugi przykład) oznacza podróże, najczęściej zagraniczneJOURNEY 

/ˈdʒəːni/  
 an act of travelling from one place to another, especially in a vehicle         
 • podróż, wędrówka/ podróżować (jako czasownik używany formalnie lub poetycko)
 • może się odnosić zarówno do długiej podróży, jak i do krótkiej, powtarzalnej w to samo miejsce
 • rzeczownik łączy się z 'make' 
 • jeśli łączy się z 'go on' oznacza odbywanie długiej podróży

W praktyce: 
Have a nice journey! Miłej podróży!
This couple made a journey to BrightonTa para odbyła podróż do Brighton.
Do you like going on journeys? Lubisz wybierać się w długie podróże?
They journeyed north. Podróżowali na północ.
a journey to work - podróż do pracy
safe journey - bezpiecznej podróży
return journey - podróż powrotna
leg of a journey - jeden etap podróży


TRIP 
/trɪp/
 journey, made especially for pleasure usually for a short time with *coming back            
 • krótki wyjazd, wycieczka
 • łączy się z 'go on' lub 'take'   
 • *trip włącza powrót; jeśli jedziemy z Warszawy do Krakowa i z powrotem, mamy do czynienia z 2 journeys i 1 trip


W praktyce:
How about taking a trip to Paris? A może pojedziemy na wycieczkę do Paryża?
Sue doesn't want to go on this trip. Sue nie chce jechać na tę wycieczkę.
a day trip - jednodniowa wycieczka
a school trip - wycieczka szkolna
a round trip - wycieczka objazdowa
a coach trip - wycieczka autokarowa
a business trip - wyjazd służbowy
TOUR
 /tʊə/ 
a journey for pleasure in which several different places are visited
 • wycieczka dla przyjemności, zwłaszcza na wakacjach, połączona ze zwiedzaniem kilku miejsc 
 • lub pojedyncza wycieczka na której się zwiedza 


W praktyce:
Chris's just come back from a cycling tour of Italy. Chris właśnie wrócił z wycieczki rowerowej po Włoszech.  
guided tour - wycieczka z przewodnikiem
package tour (/holiday) - wczasy zorganizowane
sightseeing tour - wycieczka po mieście (ze zwiedzaniem)
walking tour - piesza wycieczka
a tour guide - przewodnik (osoba)CRUISE 
/kruːz/ 
a journey on a ship or a boat 
to travel on a ship or a boat  
 • rejs statkiem lub łodzią,  najczęściej obejmujący zwiedzanie kilku miejsc
 • płynąć statkiem lub łodzią
 • łączy się z przyimkiem 'on' (to be/go on a cruise)
                                                                                        
W praktyce:
We took a cruise along the Thames. Odbyliśmy rejs po Tamizie.
Children taken on the cruise should be at least 12. Dzieci na statku powinny mieć co najmniej 12 lat.
cruise ship/ cruise liner - statek rejsowy/ wycieczkowy
take a trip on a cruise liner - wybrać się w rejs statkiem wycieczkowymEXCURSION
 /ɪkˈskəːʃ(ə)n/
 a short journey or trip made for pleasure, often by a group of people       
 • wycieczka, wypad
 • często z grupą ludzi
 • łączy się z 'go on'

W praktyce:
In two weeks my parents are going on an excursion. Za dwa tygodnie moi rodzice jadą na wycieczkę.
an excursion to the zoo - wycieczka do zoo


VOYAGE
/ˈvɔɪɪdʒ/ (uwaga na wymowę!)
a long journey by ship or spaceship
to travel

 • długa podróż, rejs
 • podróżować, wojażować 
 • łączy się z 'go on'

W praktyce:
He was looking forward to his first voyage. Nie mógł się doczekać swojego pierwszego rejsu.
When are they going on a voyage? Kiedy jadą w długą podróż (statkiem) ?
Bon voyage! /ˌbɒn vɔɪˈjɑːʒ/ - Szczęśliwej drogi. 

4 komentarze:

 1. Travel to taki śmieszny czasownik - double "l" ;) Pamiętam jak sorka z nami "walczyła" :P

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. a Amerykanie mają swoje zasady i 'l' nie podwajają ;)

   Usuń
 2. jakiego czasownika by nie użyć, podróżowanie zawsze jest cudowne! :)

  OdpowiedzUsuń