środa, 5 lutego 2014

Odgłosy Zombi na video blogu

 Źródło zdjęcia: 1


Video blogi są ogromnie przydatne (massively useful) i nieocenione przy zdobywaniu umiejętności rozumienia ze słuchu w j. angielskimi. Pomagają nie tylko w osłuchaniu się z językiem, ale również w zaznajamianiu się z nieformalnym, codziennym słownictwem. Poza tym mogą być naprawdę wciągające i zajmujące  (gripping and entertaining)!

Zacznijmy od Charliego McDonella (na youtubie jako charlieissocoollike) i materiału filmowego’ Charlie’s Zombie Noises’. W tej odsłonie dźwięki wydawane przez Zombiego (Charliego;) na potrzebę filmu  realizowanego przez jego koleżankę, enjoy! :)


Oglądając filmik spróbujcie odgadnąć znaczenie nowych, nieznanych przez Was zwrotów. Jeżeli nie uda się Wam wszystkiego zrozumieć za pierwszym razem, powracajcie kilkukrotnie do niezrozumiałego fragmentu.
  
Wybrane słownictwo  występujące w filmiku

Zaczniemy od słówek, których znaczenie zostało ‘odegrane’

growl – pomruk
scared - przestraszony
tender – czuły
sympathetic*  – współczujący  
angsty – zaniepokojony
full – najedzony
aroused – pobudzony
laughing – śmiejący
supportive friend – wspierający przyjaciel
a brief moment of peace – krótka chwila spokoju

*Nie mylić z sympatycznym= friendly, likeable; 
sympathetic jako ‘sympatyczny’ występuje tylko w związku z układem współczulnym  (sympathetic nervous system)

Inne słówka z filmiku:

to purchase /ˈpɜː.tʃəs/  – zakupić

miscellaneous  /ˌmɪs.əlˈeɪ.ni.əs/  - różnorodny, składający się z elementów różnego rodzaju
  • miscellaneous zombie noises  różnorodne odgłosy zombi

         Inny przykład użycia tego słowa (British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk/):
  • They had a large box of miscellaneous bit and pieces of sticky tape and straws and wood and drawing pins and all sorts of things.  Mieli ogromne pudło różnych kawałków taśmy klejącej, słomy, drewna , pinezek i tego typu rzeczy.

imponderable – nieuchwytny, nieokreślony, który jednak może mieć znaczenie
  • słówko występujące w formułce kończącej każdy vlog Charliego:  You have just had the almost imponderable joy of watching Charlie is so cool like, which makes you, like cool.

         Inny przykład z BNC:
  • There were times when he felt cut off by some imponderable barrier. Były czasy kiedy czuł się odcięty przez jakieś nieokreślone bariery. 

                               Źródło zdjęcia: 1

1 komentarz: