niedziela, 23 lutego 2014

Surprise, surprise!

Niekiedy przedmioty martwe mogą mieć uczucia ;)

                            Źródło zdjęcia

this door is alarmed - drzwi są pod alarmem

alarmed /əˈlɑːmd/- worried or frightened;
-zaniepokojony

startled /ˈstɑːr.t̬l̩d/ - surprised or worried about sth;
-zaskoczony, przerażony

taken aback  /teɪkəəˈbæk/ - shocked or surprised so as not to know what to do for a moment
-przestraszony, zaskoczony (zwłaszcza czymś negatywnym)


Przy okazji kilka innych zwrotów jakich możemy użyć, aby wyrazić zaskoczenie:


  • astonished /əˈstɒn.ɪʃt/ - bardzo zaskoczony, może być również łączone z uczuciem zawstydzenia

She seemed to be astonished when she read the news. Zdała się być bardzo zaskoczona po przeczytaniu wiadomości.  

  • amazed  /əˈmeɪzd/ - zdumiony, zaskoczony

I was amazed to see a sudden change in the weather. Byłem zaskoczony nagłą zmianą pogody. 


  • rooted to the spot - zaskoczony, niezdolny do ruchu 
They were rooted to the spot with fear when they saw a pack of wolves running towards them. Byli sparaliżowani strachem, kiedy zobaczyli stado wilków biegnące w ich kierunku. 

  • poleaxed /ˈpəʊl.æks/ [BrE] informal -  zaskoczony, uderzony, zszokowany 
  • poleax - topór
He was poleaxed when a mugger threatened him with a knife. Był tak zszokowany, że nie wiedział co ma robić, kiedy rabuś groził mu nożem. 


1 komentarz:

  1. Dobre:D Nigdy nie zastanawiałem się co myślą drzwi, ale od teraz każda wizyta w supermarkecie będzie zmuszać mnie do jakiś głębszych refleksji:)

    OdpowiedzUsuń